Är det möjligt?

I fredags skickade vi ut besked till 54 familjer om att de fått en plats  på sommarens Terapikolonier. I år var det åter över 100 som sökte så många blev tyvärr besvikna över ett negativt besked.

När jag klistrade igen det sista kuvertet och började plocka ihop efter oss så slog det mig plötsligt – var det här de sista beskeden om plats på Terapikolonier? Efter 84 år med olika namn på verksamheten och olika huvudmän men med samma finurliga tanke att erbjuda läkande i trygga lek- och lustfyllda sammanhang. Grupper där barn, ungdomar och vårdnadshavare kan mötas och mötas av positiva förväntningar.

Just nu intervjuar vi behandlare på BUP som remitterar patienter till Terapikolonier. Låt mig dela några citat:

”Jag brukar remittera barn och unga med autism och ADHD. Framförallt de som har det svårt socialt. De kanske inte har några kompisar och blir hemmasittande. Kanske har de olika typer av sociala fobier. Jag minns till exempel ett barn som jag skickade till terapikolonier som, efter vistelsen helt plötsligt kunde åka buss själv. Hen hade inte ens vågat gå utanför dörren innan och så kunde hen åka buss bara sådär. Utan att ni hade övat på det. Det är ju helt fantastiskt.”

”Jag läser väldigt ofta era berättelser om patienterna av olika anledningar. Det är ofta patienter där det inte fungerat så bra med andra insatser, men beskrivningen ni ger delger jag ofta med till exempel skolor och det ger dem nya verktyg och nya infallsvinklar. Jag själv får ofta Aha-upplevelser av era berättelser om hur jag kan hjälpa barnen, sånt man inte tänkt på förut. Ni kommer med nya sätt att arbeta med barnen som man inte kan få någon annan stans enligt mig.”

”Det finns absolut inga fullgoda alternativ till terapikolonier och då har jag ändå letat efter det. Jag har jobbat på BUP i 10 år och har aldrig sett någon insatts som motsvarar eran verksamhet. Det går liksom inte för de här barnen någon annan stans än på terapikolonier. Den personaltätheten, den kunskapen och den miljön som ni har är omöjlig att hitta någon annan stans.”

Så var det här verkligen de sista beskeden om terapikoloniplats någonsin?

 

Påverka beslutet genom att skriva på listan nedan:
https://www.skrivunder.com/radda_terapikolonier

 

Seminarie – tema våld

Välkommen på ett seminarium Om våld 
Nytt datum – 11 april
Kollokontoret, Tjärhovsgatan 32
Klockan 18-20 inkl 30 min fikapaus med smörgåsar

På kollos eget Open space blev en del ämnen aktualiserade som speciellt intressanta att utforska och lära oss mer om. Under våren bjuder vi därför in till seminarier med de teman flest önskade diskutera vidare. Först ut är våld och hot och hur vi kan förstå och hantera våldsamma beteenden.

Att göra det i seminarieform är att ta till vara på gruppens redan existerande erfarenheter och kunskap och utveckla det till användbar teori och metodik. Låt oss hjälpas åt att utveckla och förfina vår gedigna erfarenhet av mötet med människor, individuellt och i grupp. Potentialen till utveckling ökar om vi alla deltar med både personliga och professionella intentioner.
Pekka och Jennifer kommer att inleda och runda av kvällen. Seminariet ingår inte i arbetstid och är frivilligt.

Anmäl ditt deltagande och enventuella allgerier och matpreferenser till:
jennifer.sternberg@magelungen.com

Varmt välkomna!

Jennifer Sternberg

Hör Gordon Neufeldt berätta om aggression och hur vi kan förstå den:

Aggression och frustration

Hör Marshall Rosenberg som skapat Non Violent communication berätta om detta:

Non violent communication