Gruppens möjligheter 1/2 – Ulrika Sundqvist

Terapikolonier välkomnar:

Ulrika Sundqvist  har en psykologexamen och är utbildad i familjeterapi, psykoterapi och Jung-psykologi. Ulrika har arbetat på behandlingshem med barn, unga och familjer i 9 år, som familjeterapeut inom socialtjänsten i 9 år, som grupphandledare i 24 år bland vårdare, palliativa team, ledningsgrupp, behandlingshem, socialtjänst, organisationsutbildningar. Ulrika har också arbetat 18 år på Terapikolonier, nu senast som föreståndare för gruppen med pappor tillsammans med sitt barn.

Hur kan vi förstå den ökande psykiska ohälsan hos våra barn och unga?

Det är för få vuxna runt barnen. Detta skapar en avsaknad av trygghet och vägledning speciellt för de sköra barnen. Barn försöker hantera svåra situationer och drar sina egna slutsatser. I situationer där vuxnas överblick och erfarenheter behövs. Närvarande vuxna kan avlasta och bekräfta den unges rätt att få vara sig själv och lyckas. Arv och miljö spelar också roll. Ärftliga faktorer till psykisk ohälsa kan motas och botas med kompetent bemötande, tillrättalagda livssituationer och medicin om så behövs.

Vad är enligt dig viktiga satsningar/insatser för att främja psykisk hälsa?

Att ”inte må bra” är en benämning på och ett mått på psykisk ohälsa. – Åtgärd; Bekräfta barns och ungas rätt att känna att det inte är nåt fel på dem. Förstå dem med förtroende och bekräftelse av deras goda intentioner. Symtomens, strulets eller felbeteendets funktion kommunicerar ett behov av hjälp, hemma eller i skolan. Kan det vara fel på barn som inte passar in eller inte utvecklas i takt med jämnåriga när de är frukten av vuxenvärldens premisser och bemötande?

Var finns lösningen? – I beskrivningen ovan även om det är besvärligt i det korta perspektivet. Vi behöver diskutera frågor som: Vad behöver barn för att växa upp med god psykisk och fysisk hälsa? Vad behöver vuxna för att vara goda föräldrar? Hur är samhällsandan nu, hur värnar vi psykisk hälsa på samhällelig och institutionell nivå?

Jag kan inte komma ifrån att psykisk o-/hälsa hos barn, unga och äldre till stor del är en spegling av samhällsandan. Redan på 80-talet visade irländska familjeterapeuter och socialarbetare att våld i hemmet var en återspegling av normer i det omgivande samhället

Hur kom det sig att du började arbeta med grupp?

Sedan mitt första arbete och praktik på 70-talet har det varit naturligt att arbeta med grupp. På Farsta Behandlingshem hade vi regelbundet samtalsgrupper med de inskrivna barnen, vilket då väckte andra terapeuters och proffsbehandlares intresse. En röd tråd genom mitt yrkesliv har varit att skapa sammanhang där barn, familjer och arbetsgrupper kan mötas och utvecklas tillsammans. Att som terapeut eller handledare hålla i ramen för möten i problematiska situationer där förståelse för varandra och utveckling av relationer kan ske. Terapikollo är en sån arena för både barn och föräldrar.
Vad tänker du att behandling i grupp kan ge?
Miljöterapi, barngrupper och samtal med familjer är viktiga terapeutiska sammanhang för barn och unga i allmänhet och sköra barn eller barn med avvikande beteende i synnerhet. Att få mötas och träna tillsammans i grupp ger flera identifikationsmöjligheter, fler personer att relatera till och pröva sig emot. Fler relationer att lyckas i. Min erfarenhet är att gruppen utvecklar en omsorgsfull och respektfull gemenskap – ett gott klimat att vara i.
Ulrika deltar på Terapikolonier och Akademi Magelungens kostnadsfria seminarium ”Gruppens möjligheter” den 1 februari 13-16:30, Bondegatan 35 och berättar mer om sitt arbete med pappa/barn grupp på Terapikolonier.
Varmt välkommen!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *