Gruppens möjligheter 1/2 – Jan-Olof Bodén

Terapikolonier välkomnar:

Jan-Olof Bodén, leg psykolog har i olika omfattning arbetat i barn- och ungdomspsykiatrin sen 1980, som behandlingsassistent på dagbehandlingsavdelning, psykolog inom BUP:s Terapikolonier och som enhetschef på BUP Solna. Han har även arbetat deltid som skolpsykolog inom Stockholms skolor och som psykolog inom vuxenpsykiatrin. Från 1999 enhetschef på BUP Solna fram till 2018. Jan-Olof har alltid haft ett intresse för gruppens betydelse, dess utvecklande sidor men även dess utmaningar/avigsidor. Har under åren arbetat med arbetsgrupper, föräldragrupper och med barngrupper 7-12 år. Har även haft handledningsuppdrag för Terapikolonierna.

Hur kan vi förstå barn och ungas ökande psykiska ohälsa?

Det kan handla om större ensamhet hos barn och unga. Jag tänker att barn och unga, behöver känna att man tillhör, finnas i ett sammanhang där man har betydelse och blir efterfrågad. Att kunna dela sina bekymmer med en vuxen är viktigt. Vi har under senare år sett att en del barn och unga blir ”hemmasittare” och inte kommer iväg till skolan. Är den sociala kontrollen är mindre? – och det kan möjligen upplevas som ”vem bryr sig?”. Sociala medier kan aldrig ersätta barn och ungas behov av att behöva pröva och tampas med varandra. Men man kan också se exempel på barn och ungdomar som upplever orimliga krav från en omvärld och vuxna.

Vilka insatser är enligt din mening viktigast för att främja och motverka psykisk ohälsa hos våra barn och unga?

Det viktigaste är att barn skall kunna känna tillit till vuxna och våga vända sig till dem med sina svårigheter. Barns trygghet och tillit byggs på flera sätt. Föräldragrupper för barn har prövats och gett goda resultat, nyblivna föräldrar, föräldrar till 3-åringar och föräldraföreläsningar för tonårsföräldrar – de öppnar upp för förståelse för barns utveckling och det sammanhang de lever i. Redan på förskolan kan man skapa miljöer som ger trygghet och tillit, där öppna samtal och hur man kan vara med varandra uppmuntras. I skolan borde psykisk hälsa och människokunskap finnas på schemat, där man även kan prata om hur grupper kan fungera och framförallt motverka tendenser till mobbing. Organisera arbetet på förskola och skola så att vuxna finns tillgängliga! Barn- och ungdomspsykiatrin kan behöva förstärka sina familjeterapeutiska insatser.

Vad är din erfarenhet av behandling och erfarenhet i grupp?

Jag har sett många barn som utvecklat nya sidor hos sig själva, ökat sina färdigheter och fått en bättre självkänsla. Inom vanligt BUP-mottagningsarbete har Terapikolonierna varit ett ovärderligt komplement, en behandlingsform som pågår dygnet runt under en viss tid. Kunskap om barnets styrkor och hur det är att möta svårigheter har förmedlats till föräldrar och behandlare. Att våga släppa hemmet och pröva sig själv i ett nytt sammanhang kan ge barnet eller den unge en rejäl skjuts i utvecklingen.

Vad tänker du att insatser och behandling i grupp kan ge?

Det finns många goda skäl för behandling i grupp. Att få hjälp att träna sin förmåga till att vara med andra barn, utmana rädslor, stå upp för sina behov och att även kunna backa från en alltför styrande hållning gentemot kamraterna. Barnen och de unga utvecklar sin sociala kompetens och andra färdigheter. Man skulle även kunna se det som en uppfostran i demokratiskt tankesätt, där alla kan få höras och bidra till gruppens bästa.

Hör Jan-Olof Bodén på Terapikolonier och Akademi Magelungens kostnadsfria seminarium ”Gruppens möjligheter” fredagen den 1/2 13-17, Bondegatan 35.

Välkommen!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *