Gruppens möjligheter 1/2 – Christina Lloyd

Terapikolonier välkomnar:

Christina Lloyd, PhD, medverkar på Terapikolonier och Akademi Magelungens kostnadsfria seminarium om ”Gruppens möjligheter” och delar med sig av sina erfarenheter och sin kunskap om ungas psykiska hälsa och att arbeta med gruppbehandling.

Christina är legitimerad psykoterapeut och arbetar sedan snart 4 år med gruppterapier för unga vuxna på Ung Hälsa, Stockholms Stadsmission. Hon har de senaste 15-20 åren fördjupat sig i terapier med unga vuxna, och 2018 la hon fram en avhandling om ungas psykiska och existentiella ohälsa, Meningsfulla ögonblick – En bedömning av skydds- och riskfaktorer för existentiell sårbarhet hos unga kvinnor med psykisk ohälsa (Uppsala universitet, 2018). Hon har även varit föreståndare för Terapikoloniers ungdomsgrupp, där de under hela perioden hade en 45-minuters samtalsgrupp vid samma tid, en gång per dag.

Berätta lite mer om ditt forskningsprojekt om ungas psykiska och existentiella ohälsa

Mitt forskningsprojekt bekräftar att det är oerhört angeläget och brådskande att inkludera psykosociala och existentiella perspektiv vid bedömning och behandling av ungas psykiska ohälsa. Ett av de viktigaste fynden i forskningsprojektet var att unga kvinnor med en förhöjd risk för en långvarig depressions- och ångestproblematik, med svårigheter att uttrycka personliga behov och känslor, tycktes sakna en grundläggande trygghet i sig själva och i världen.

Dessa unga kvinnors otrygghet i livet verkade till stor del bero på kvalitén och tillgängligheten hos känslomässigt betydande relationer, som föräldrar och närstående, och en mer generell brist på tillhörighet och sammanhang. Det jag också fann i forskningen var att det idag finns stark evidens för att upplevelsen av mening och tillhörighet är avgörande för ungas psykiska hälsa.

Vad kan vi lära oss av det när det gäller behov och insatser?

Utifrån min forskning och min kliniska erfarenhet vid Ung Hälsa ser jag att behovet av samtalsgrupper och gruppbehandlingar för unga är mycket stort och långt ifrån tillgodosett i dagens samhälle. Jag vill också lyfta fram att grupper som unga som varken arbetar eller studerar (UVAS), barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser samt ensamkommande är i särskilt stort behov av gruppbehandling.

Slutligen, vad tänker du att behandling och insatser i grupp kan ge?

Gruppen kan erbjuda det många unga saknar – ett tryggt sammanhang att få stöd att utvecklas och läka i, och hitta sin väg in i vuxenlivet.

www.christinalloyd.se/

Hör Christina Lloyd berätta mer om sin forskning och kliniska erfarenhet av gruppbehandling den 1/2, kl 13-16:30, Bondegatan 35.

Välkommen!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *