Gruppens möjligheter 1/2 – Catarina Nylund

Terapikolonier välkomnar:

Catarina Nylund arbetar på Bris sedan 9 år och har under många år samtalat med barn och unga som kurator i Bris Chatt, mejl och telefon. Nu arbetar Catarina i den relativt nystartade enheten på Bris som arbetar med gruppstöd. Catarina ansvarar för de stödgrupper som riktar sig till barn och unga som bor i familjehem samt de grupper online för ungdomar som har en förälder med missbruk eller psykisk ohälsa. Catarina deltar även i de stödhelger för familjer som förlorat en förälder i suicid. Utöver dessa grupper erbjuder Bris även grupper för barn som flytt till Sverige.

Catarina deltar i seminariet Gruppens möjligheter och berättar om Bris erfarenhet av barn och ungas psykiska ohälsa och arbetet med gruppstöd.

Berätta lite mer om era målgrupper

De målgrupper som vi har stödgrupper för är grupper som vi vet löper en ökad risk att utveckla psykisk ohälsa både nu som barn men även längre fram som vuxna. Vi riktar oss också till grupper som vi vet har svårt att hitta annat stöd.

Vad tänker du att gruppen kan ge?

Vi vet att känslan av att vara ensam i sin situation är stor bland de barn och unga vi möter och att då få träffa andra med liknande erfarenheter ser vi stärker individen och minskar känslan av utanförskap.

Hur märker ni på Bris av den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga?

Vi märker av den genom att våra kontakter till vår chatt,  mejl och telefonlinje ökar och fyra av tio kontakter handlar om just den egna psykisk ohälsan.

Hur kan vi förstå barn och ungas ökade psykiska ohälsa och vad behöver vi göra för att motverka ohälsan?

Vi ser inte bara en anledning till ökningen och därför finns det ju heller inte bara en lösning. Satsningar på olika nivåer behöver komma till för att kunna bryta den negativa trenden. Vuxna behöver se och uppmärksamma barn och unga på alla nivåer i vårt samhälle. Ett första steg för alla är att uppmärksamma de barn och unga just du har omkring dig. Visa att du som vuxen bryr dig och finns där.

Hör Catarina Nylund prata mer om barn och ungas psykiska ohälsa och sitt arbete med och erfarenhet av gruppverksamhet på det kostnadsfria seminariet ”Gruppens möjligheter” som Akademi Magelungen och Terapikolonier anordnar den 1/2 kl 13-16:30 på Bondegatan 35.

Välkommen!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *