Gruppens möjligheter 1/2 – Annso Blixt

Terapikolonier välkomnar:

Annso Blixt har abetat nära unga med psykisk ohälsa i 10 år. Innan Tilia i olika ideella verksamheter, men också till exempel på slutenvårdsavdelning för unga med ätstörningar. Annso grundade Tilia år 2012.
                                                                         Fotograf: Rickard Westman 
Hur kom det sig att du grundade Tilia?
Tilia grundades som ett svar på att många eftersökte en mer lättillgänglig stödverksamhet än vård och behandling. Detta mynnade ut i en stödchatt som vi hade öppen fredag- lördagkvällar, vilket då var få andra stödverksamheter som erbjöd för unga, om vi inkluderar alla, oavsett kön, och också åldrar över 18 år. 
Berätta lite mer om hur ni arbetar på Tilia

Vår metod är att inte ha en metod, då många unga upplever att de faller mellan stolarna i det offentliga där de ofta ses som vandrande symtom, enligt deras egna upplevelse. Vi ser erkänd forskning som ledstjärnor och bra stöd, men den unga individen och dennes upplevelse och egna röst om sin situation måste alltid få stå i centrum. 

Ni har gruppverksamhet också, berätta om den

I gruppväg erbjuder vi stöd både online och IRL genom våra självkänsla-grupper ”BeYou” – (som jag själv skrivit tillsammans med en referensgrupp unga) – vi erbjuder också lägerverksamhet, sommar- höst- och nyårstid. Även under sommaren är BeYou vår grund på lägren, under nyår är fokus primärt att erbjuda ett sammanhang, KASAM, under en tid många unga finner svår, samt att både under sommar- och nyår ökar samhällets krav på lycka, familje- och alkoholnormer styr, osv. 

Vad tänker du att era gruppverksamheter ger de unga som deltar?

Att få höra andra på våra läger eller i grupper bidrar till en livsviktig känsla av minskad ensamhet. Våra ledare är unga vuxna, med syfte att deltagarna känner en närhet i tex ålder och erfarenheter/exempel som ges och kan spegla sig i den unga vuxna ledaren, så utöver känslan av minskad ensamhet bidrar grupperna också till att förmedla hopp. Vi vågar ifrågasätta och utmana, samt har tid att stå kvar i det jobbiga vid sidan av den unga personen som deltar i gruppen. 

Det talas om den ökande psykiska ohälsan bland våra barn och unga, hur märker ni på Tilia av det?

Att Tilia finns är en direkt konsekvens av den psykiska ohälsan bland unga, så fort vi öppnade blev alla våra forum snabbt överfulla, och vi efterfrågas överallt. Det är det tydligaste sättet jag och vi känner av ökningen. 

Vad behöver vi göra för att främja psykisk hälsa hos våra unga?

Det allra viktigaste vi behöver göra nu, är att lyssna in unga själva, så att vi inte tillsätter insatser som inte efterfrågas, och resurser slösas samtidigt som mänskligt lidande bara fortsätter. Vi på Tilia upplever att många unga inte känner sig hörda, vilket i sig är en orsak till att ohälsan ökar. Att inte känna sig lyssnad på skapar en enorm frustration. Jag tror också att vi måste våga satsa tidigare, ett exempel är att vi driver en fråga om att få in psykisk hälsa på schemat, vilket är ett önskemål från unga själva. Alla insatser kan inte tillsättas först i akut skede, som till vårdköer, ska vårdköerna minska måste vi erbjuda annat och tidigare stöd – återigen som unga själva önskar. 

Hör Annso Blixt, grundare av föreningenTilia berätta mer om sitt arbete på Tilia och den gruppverksamhet som bedrivs där samt vad unga själv säger om sitt mående och sina behov på seminariet ”Gruppens möjligheter” den 1/2 13-16:30. Seminariet är kostnadsfritt och genomförs i samarbete med Akademi Magelungen.
Välkommen!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *