Andra halvlek 2018

Tillbaka från semester och kan med varm hand lämna över sommaren till nya semesterfirare från kolloverksamheten. Ni är så grymma och har mer än väl förtjänat en härlig ledighet, så bara njut.

Kommer också hem till den andra och avslutande halvan av sommaren 2018. Snart åker en grupp pappor med barn till Kymendö och därefter kommer sommarens andra grupp med mammor och barn. Söderviken fylls av ungdomar i vår fantastiska tonårsgrupp. Sen är det slut på sommarens Terapikolonier.

Slut på sommarens Terapikolonier men för de flesta grupperna är någon form av återträff planerad. Det är nytt för i år. Fortfarande vet vi inte hur det blir 2019 men vi fortsätter oförtrutet utveckla verksamheten. Ska bli spännande att höra hur detta nya inslag i behandlingen faller ut.

Hammarby-klacken skanderar alltid efter exakt 75 minuter ”Öka takten sista kvarten – Tidaholm”. Så kanske det kan passa med ett ”Öka takten sista sommarn – Terapikollo”.

Men sällan slutar matcherna efter 90 minuter, det brukar alltid bli förlängningar. Ibland blir de helt avgörande för resultatet.  Vem vet, kanske blir det så för Terapikolonier också.

I alla händelser – vi är många som är upptagna av tankar kring Terapikoloniers framtid och vi får frågor om nedläggning. Det vi med största säkerhet kan svara är att vi står inför förändringar och jag tänker att det ska betyda utveckling.

Igår träffade jag Anna Ingmanson som är enhetschef för närsjukvården i Stockholm. Det innebär bl a att hon är chef över avdelningen som beställer våra tjänster. Jag upplevde det som ett väldigt givande möte och uppfattade att Anna dels förstod kvalitén i vår verksamhet och att vi var överens om att modellen och behandlingsutfallet inte är tillräckligt beforskat /bevisat. Dels att det är möjligt att göra en sådan studie/utvärdering och att den behöver tid för att utföra. Viktigt att tillägga att Anna inte gjorde några utfästelser mer än att ta med sig vad vi pratat om och återkomma i augusti efter semestrar.

Jag tog med mig några nya fräscha blommor som jag planterade i min rabatt av tro, hopp och kärlek.

Grattis Ericastiftelsen…

… och fr a alla barn och familjer som även efter 2018 kommer kunna ta del av allt som Ericastiftelsen erbjuder.

Grattis Anna Norlén och övriga medarbetare till att ha lyckats nå fram till ett avtal som säkrar verksamheten framöver.

Och Grattis till Politiken i Stockholms läns landsting som till slut kom fram till ett beslut mot nedrustning av Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms län. Fortsätt så – för arbetet mot psykisk ohälsa.

Vad krävs?

Jag fick frågan av en journalist om vad som krävs för att Terapikoloniverksamhet ska kunna erbjudas familjer inom barn- och ungdomspsykiatrin även efter 2018.
Svaret är enkelt – det krävs ett avtal mellan SLL och den som ska driva verksamheten.
Finns det några tecken idag på att förvaltningen ska ta ett nytt beslut kring att förlänga eller kvalitétsupphandla Terapikoloniverksamhet? Nej inga sådana signaler har nått oss.
Så är det då hopplöst? Nej det behövs bara att en politisk majoritet bestämmer att Terapikolonier behövs och ger tjänstemännen uppdraget att lösa frågan.

Finns det något som talar för att det ska ske? Ja nedläggning är inte en fråga som drivits av de folkvalda. De har fått förvaltningens mycket dåligt underbyggda förslag på sitt bord och jag antar att de förutsatt att det var baserat på någon grad av seriös bedömning av den och de verksamheter som plötsligt inte anses behövas. Att talet om att det finns fullgoda alternativ inte var ett luftslott. De behandlingar som riskerar att försvinna från den palett av erbjudanden som står till buds idag för barn och unga är unika och har ingen motsvarighet idag. I sin iver att avsluta och rensa alla avtal som kan ifrågasättas enligt lagen om upphandling så ryker även vården.

När det nu står klart och förvaltningen har medgett att underlagen innehåller allvarliga sakfel, saknar all form av seriös evaluering av behandlingseffekten och en rimlig konsekvensanalys av nedläggningsbeslutet så blir jag optimistisk. Optimistisk för de barn och unga som kommande år skulle kunna få chansen till en många gånger omvälvande och läkande upplevelse.

Baserat på erfarenhet har jag nämligen stor tilltro till politikers klokhet och förmåga att skilja agnar från vete. Till skillnad från de som bränner hela skörden för att undvika ev agnar. Jag minns processen 2001 som ledde till att Terapikolonier återuppstod efter att en enig politisk församling ålagt tjänstemännen att upphandla verksamheten. De insåg värdet liksom deras företrädare på 30-talet när ”ömtåliga barn” gavs en särskild plats för  att utvecklas under trygga former.

Idag är det mycket prat om evidens och EU-lagar. Fine – vi längtar efter att verksamheten hamnar under en välputsad lupp. När det är klart, och om resultatet är i linje med de utvärderingar som årligen gjorts i 17 år, så gör en ny upphandling men glöm inte att kvalitetssäkra verksamheten i underlaget.

Seminarie – tema våld

Välkommen på ett seminarium Om våld 
Nytt datum – 11 april
Kollokontoret, Tjärhovsgatan 32
Klockan 18-20 inkl 30 min fikapaus med smörgåsar

På kollos eget Open space blev en del ämnen aktualiserade som speciellt intressanta att utforska och lära oss mer om. Under våren bjuder vi därför in till seminarier med de teman flest önskade diskutera vidare. Först ut är våld och hot och hur vi kan förstå och hantera våldsamma beteenden.

Att göra det i seminarieform är att ta till vara på gruppens redan existerande erfarenheter och kunskap och utveckla det till användbar teori och metodik. Låt oss hjälpas åt att utveckla och förfina vår gedigna erfarenhet av mötet med människor, individuellt och i grupp. Potentialen till utveckling ökar om vi alla deltar med både personliga och professionella intentioner.
Pekka och Jennifer kommer att inleda och runda av kvällen. Seminariet ingår inte i arbetstid och är frivilligt.

Anmäl ditt deltagande och enventuella allgerier och matpreferenser till:
jennifer.sternberg@magelungen.com

Varmt välkomna!

Jennifer Sternberg

Hör Gordon Neufeldt berätta om aggression och hur vi kan förstå den:

Aggression och frustration

Hör Marshall Rosenberg som skapat Non Violent communication berätta om detta:

Non violent communication