Välkommen till Föreningen för Terapikoloniers hemsida!

Föreningen för Terapikolonier (FFT) startade 2001. Ändamålet är att på olika sätt verka för att Terapikolonier anordnas.

Efter att Region Stockholms beslutat att inte förlänga vårdavtalet efter 2018 eller göra en ny upphandling, har FFT tagit över ansvaret för verksamheten och hyreskontrakten för de två kolloställena.
Idag arbetar vi ideellt för att skapa förutsättningar för att återuppta och utveckla verksamheten med siktet inställt på en långsiktig lösning.

Du kan följa arbetet på vår BLOGG.

På Terapikollo erbjuds barn och unga ett sammanhang där de kan göra roliga aktiviteter tillsammans med andra, prova på att vara hemifrån, hantera konflikter och starka känslor eller komma ur ofrivillig ensamhet. Livet på kollo innehåller aktiviteter som bad, fiske, lek och utflykter men också tid för självsamhet och lugnare aktiviteter som pyssel, att läsa böcker och spela spel.

I grupperna där barn och föräldrar åker till kollo tillsammans ligger fokus på samspel, att få möta andra föräldrar och utbyta erfarenheter samt att få till goda stunder tillsammans.

Terapikoloniers gruppbehandling är ett led i en vårdkedja tillsammans med en pågående behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Våra två kollogårdar ligger idylliskt i vacker skärgårdsnatur nära vatten. Vi har tagit emot föräldrar, barn och unga sedan 1934.

Sommaren 2018 erbjöd vi plats till 54 barn och ungdomar som antingen åkte ut till kollo själva eller tillsammans med en förälder.

Under 2019 anordnades ingen Terapikoloniverksamhet. Det blev ett förlorat år för de familjer som skulle haft glädje och varit hjälpta av denna unika verksamhet.