Alla som åker ut till kollo har något de behöver hjälp att utveckla och stärka, det kan t ex handla om att våga vara hemifrån, träna på att hantera konflikter, behålla kamrater eller för föräldrar och barn som åker tillsammans, att få fler goda stunder tillsammans, hantera konflikter, upptäcka nya styrkor eller få hjälp att få sömn och mat att fungera bättre.

På kollo ska alla kunna delta och må bra utifrån sina förutsättningar. Dagarna på kollo ser ganska lika ut och vi förbereder och planerar aktiviteter noggrant för att alla ska veta vad som händer och känna sig trygga. Det finns många vuxna på kollo och grupperna är ganska små (mellan åtta och tio barn). Personalen på kollo ser till att aktiviteterna och lekarna på kollo är lagom svåra och att alla som är på kollo har en plats i gruppen.

I grupperna för tonåringar finns en daglig grupp där man tillsammans med kollopersonalen pratar kring olika teman som t e x kärlek, sex, vänskap och föräldrar. Temana uppkommer som förslag från ungdomarna själva och från personalen. I grupperna för föräldrar och barn tillsammans deltar föräldrarna i handledning och i föräldragrupp där man kan prata om hur man har det tillsammans, vad man vill ha hjälp med, dela med sig av erfarenheter och lyssna på andras.

På kollo arbetar man miljöterapeutiskt vilket innebär att man fångar upp det som händer i vardagen, det kan handla om att tillsammans fundera kring och få feedback på det som händer i relation till andra och att få stöd och hjälp att prova nya sätt att hantera och agera i olika situationer. På kollo finns det gott om tid att stanna upp och tillsammans försöka förstå vad man känner, det som händer och hur man kan reda ut det.

Förberedelser till kanottur