Blanketter

Informationsblad

Vi hoppas att dessa ska vara till hjälp i att tänka och tillsammans prata om Terapikolonier. De finns i tre versioner. För remittenter, barn och ungdomsgrupperna och för perioder som vänder sig till föräldrar med barn.

Övrig information