Magelungens kolloverksamhet

Sedan 2008 är vi även med och driver kolloverksamhet i Magelungens regi där erbjuder vi också helg- och lovkollo för barn och unga med insats via SoL och LSS. På kollo ges möjligheten att utveckla och stärka sociala färdigheter, träffa nya vänner och göra roliga aktiviteter i grupp. Miljön på kollo är trygg och förutsägbar och grupperna ärmå med många vuxna. Vi har ett uppskattande förhållningssätt där vi lyfter fram och arbetar för att stärka varje individs styrkor. Genom att spegla och locka med deltagarna i funderingar kring känslor och händelser kan de få erfarenhet av nya sätt att samspela med andra.

Sommarkollo

Magelungen erbjuder sommarkollo i Nyköping, Trosa och i Örebro. Vi har grupper för barn, ungdomar och barn och unga som bor i familjehem. Sommarkollot är en vecka långa. Grupperna är olika stora, från fyra deltagare upp till fjorton. På kollo är gemenskap och relationer i fokus. Vi umgås, lagar mat, vilar och gör aktiviteter tillsammans Läs mer...

Helgkollo

Vi har idag Helgkollo i Nyköping, Trosa och Örebro. Till helgkollo åker man fem till sex gånger per termin, från fredag eftermiddag till söndag eftermiddag. Vi åker gemensamt ut till kollo med bil. Oftast hämtas man upp på en i förhand bestämd plats. Även här finns grupper för barn, ungdomar, resursförstärkta grupper och grupper för barn och unga som bor i familjehem. Läs mer...

Lovkollo

Vi har lovkollon under i stort sett alla terminens lov.

Familjehemskollo

Helgkollo för barn och ungdomar som bor i familjehem i Örebroregionen, resp Stockholms län. Läs mer...