Vi söker nya medarbetare till sommaren 2018

28 januari 2018

Vem söker vi?

Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med familjer och med barn i grupp, gärna miljöterapeutiskt, samt vana av att arbeta i team. Du är psykolog, socionom, specialpedagog, beteendevetare eller har annan adekvat utbildning. Du har god självkännedom och mognad, är nyfiken med en vilja att försöka förstå och reflektera kring olika situationer som uppstår i arbetet.

Det är ett plus om du är praktiskt lagt och tycker om att leda aktiviteter och lekar. Då vi värnar om kontinuitet i verksamheten ser vi gärna att du kan tänka dig ett längre engagemang.

Arbetsuppgifter

Vi arbetar med kvalificerad miljöterapeutisk behandling i kolloform. På kollo finns utrymme att göra saker tillsammans och få stöd och återkoppling i stunden. Fokus i behandlingsarbetet är att bekräfta, acceptera och samtala kring känslor, undersöka tankar kring vad som är möjligt och omöjligt och utforska hur man agerar i olika situationer och vad man kan göra annorlunda. Relationer är centrala i behandlingsarbetet. Vår övertygelse är att upprepade nya erfarenheter leder till förändring och att en ökad förmåga att förstå sig själv och andra stärker förmågan att hantera och reglera känslor.

I arbetsuppgifterna ingår också att leda barnen i lekar och aktiviteter, svara för barnens dagliga omvårdnad, utföra förekommande praktiska arbetsuppgifter ute på perioden samt delta i handledning, behandlingskonferenser och skriva sammanfattningar efter avslutad period.

Om oss

Terapikolonier är en verksamhet med anor från mitten av 30-talet och tillhörde fram till år 2000 Barn- och ungdomspsykiatrin. Verksamheten drivs sedan 2008 av Magelungen Utveckling. Idag har drygt 30 personer en behandlartjänst på Terapikolonier som bisyssla till annan anställning eller studier.
Mer om oss...

Vår verksamhet

Verksamheten bedrivs idag på två kollogårdar i Stockholms skärgård. Där tar vi emot barn/ungdomar mellan 8 och 18 år och vi har även grupper som vänder sig till barn mellan 3-12 år tillsammans med en förälder. Terapikolonier är ett komplement till och en integrerad del av en pågående behandling inom Barn- och ungdomspsykiatrin.
Mer om vår kolloverksamhet...

Anställningen

Personal på Terapikolonier har en visstidsanställning som sträcker sig över den period man arbetar under sommaren, från 10 upp till 20 dygn. Utöver det ingår förberedelsearbete i form av uttagsarbete, förmöten med remittent och familj kvällar, helger och till viss del dagtid under våren och hösten (ca 70 h/år fördelade över vår och höst) som ingår i tjänsten.

Ansökan

Skicka ditt CV samt personligt brev till:
jennifer.sternberg@terapikolonier.se
Har du frågor kan du ringa oss på telefon: 0735441330