Vad händer nu?

När du fått en plats på Terapikolonier blir du inbjuden till ett möte där du och ditt barn får träffa två ur kollopersonalen. På mötet får ni möjlighet att berätta mer om er, varför ni vill åka på kollo, vad ni vill ha hjälp att utveckla och stärka samt ställa frågor. Kollopersonalen berättar mer om sig själva och gruppen, vad man gör på kollo och tar reda på hur de bäst kan hjälpa till vid konflikter, ilska, ledsenhet och liknande.

Därefter bjuds ni in till ett informationsmöte där ni får träffa hela personalen och alla andra som ska åka ut till kollo. Då får ni också all information ni behöver inför kollovistelsen.

Kollostart

På utresedagen möter kollopersonalen upp vid Dalarö Hotellbrygga, därifrån åker man båt ut till gårdarna. De barn och ungdomar som åker utan föräldrar säger hej då till sina föräldrar på bryggan. På bryggan samlar vi även in hälsodeklaration och medicinlista. Hälsodeklarationen innehåller frågor som handlar om allergier, sjukdomar, vaccinationer och annat kring ditt barns hälsa som är viktigt för personalen på kollo att känna till. Medicinlistan fyller du i om ditt barn tar några mediciner. Om du åker ut tillsammans med ditt barn behöver du inte fylla i dessa blanketter. Du får dessa blanketter på informationsmötet och du kan även ladda ner dem här:

Under kollo

Barn som åker utan föräldrar har förstås tät telefonkontakt med hemmet under kollovistelsen. Föräldrarna kommer också ut på en besöksdag, då finns också tid för ett samtal med er som familj. När perioden är slut kommer föräldrarna ut till kollo och hjälper till att packa och har ett avslutande samtal tillsammans med två ur personalen. Föräldrar som åker ut tillsammans med sina barn deltar i föräldragrupp, storgruppshandledning och har enskilda samtal med sina kontaktpersoner under vistelsen.

Efter kollo

Efter sommaren bjuds alla föräldrar in till ett uppföljningsmöte tillsammans med behandlaren från Barn- och ungdomspsykiatrin. Då pratar man tillsammans om kollovistelsen, vilka förväntningar man hade och hur de infriades och om det finns ytterligare behov av stöd. I och med det mötet avslutas behandlingen på kollo. Kollovistelsen sammanfattas också skriftligt och sänds till mottagningen, er behandlare ser till så att ni får ta del av den.

Vi vill gärna fånga upp vad vi gör bra och hur vi kan bli bättre, därför skickar vi under hösten ut en enkät till alla kollodeltagare med frågor kring vistelsen.