Bild på Stefan Redebo

Stefan Redebo

Verksamhetschef
Bild kommer snart

Jennifer Sternberg

Bitr. Verksamhetschef

Kontoret

Adress

Tjärhovsgatan 32

116 21 Stockholm

Email

info@terapikolonier.se

Telefon

08-556 931 96

Kollogårdarna

Kymmendö koloni

Adress

Kymmendö brygga

130 54 Dalarö

Telefon

Telefon: 08-501 540 21


Söderviken koloni

Adress

Kymmendö brygga

130 54 Dalarö

Telefon

Telefon: 08-501 541 40

Klagomål

Om du har klagomål på verksamheten vänder du dig i första hand till föreståndaren för den period där du eller ditt barn är eller har varit. I andra hand kan du vända dig direkt till Verksamhetschefen eller biträdande Verksamhetschef.

Du kan också vända dig till Patientnämnden eller IVO.