Ingen verksamhet planerad 2019

Barngrupper

Vi har tre perioder som vänder sig till barn och ungdomar mellan åtta och fjorton år. Det finns grupper för pojkar, flickor, blandade grupper och både kortare och längre perioder från sju upp till tjugo dygn. En kortare period kan vara lämplig när man inte har så stor vana av att vara hemifrån och där samvaron med en mindre grupp barn/ungdomar är en lagom utmaning. En längre period ger möjlighet att fördjupa relationer till kamrater och vuxna. En del barn/ungdomar kan behöva en längre period för att bli tillräckligt trygga och våga visa upp mer av sig själva.

Tonårsgrupper

Tonårskollo vänder sig till pojkar och flickor mellan 13 och 18 år. Gruppsammansättningen ser olika ut från år till år beroende på de ansökningar som kommer in, ibland är gruppen enkönad och andra år blandad.Kollovistelsen ger möjlighet att vara med andra tonåringar, mötas, utbyta och ta del av andras tankar och erfarenheter. Varje dag finns ett fast inslag – en grupp där man kan diskutera olika teman som kommer både från ungdomarna själva och från personalen och kan handla om kärlek, utanförskap, föräldrar, mobbing, sex och vänskap. Gruppsamvaron ger en chans att pröva andra sätt att vara och nya roller som man förut inte kunnat eller vågat ta. De vuxna tar ytterst ansvar för gruppen men vet också att tonåringar behöver eget utrymme och möjlighet att ta egna initiativ.

Föräldrar och barngrupper

Terapikollo erbjuder tre grupper för föräldrar och barn tillsammans där barnen kan vara 3-12 år.

Vistelsen ger andra sätt att upptäcka och stärka utvecklingsmöjligheter i samspelet mellan föräldern och barnet än vad som är möjligt i en samtalskontakt. Genom att göra vardagliga saker tillsammans och gemensamt fundera kring de situationer som uppstår, kan man förstå mer om det som blir problematiskt. På föräldra-barnkollot ges också utökade möjligheter att upptäcka barnets starka och svaga sidor då de är tillsammans med jämnåriga i grupp. Det kan bli tydligare hur man som mamma eller pappa bäst kan vara till stöd för sitt barns utveckling. Föräldrarna tar också del av varandras erfarenheter genom den dagliga samvaron och gemensamma samtalstillfällen. Vi vänder oss till mammor respektive pappor som själva uttalar en önskan att förstå sitt barn bättre och att utveckla sin relation till hen. Föräldrarna kan vara ensamstående, frånskilda, styvmamma/-pappa eller sammanlevande med den andra föräldern.

Terapikolonier © 2015.