Kollolivet ger många möjligheter till relations- och gruppträning.Terapikollo innebär en unik möjlighet att utvecklas och göra nya erfarenheter i ett gruppsammanhang. Barn och unga erbjuds möjlighet att träna förmågan att samspela med jämnåriga, våga vara hemifrån, hantera konflikter och träffa andra med liknande erfarenheter, behov och svårigheter. Livet på kollo innehåller aktiviteter som bad, fiske, lek och utflykter men också tid för självsamhet, pyssel, läsa böcker och spela spel.

I grupperna där barn och föräldrar åker till kollo tillsammans ligger fokus på samspel, anknytning och att uppleva goda stunder.

Vår kvalificerade miljöterapeutiska behandling ger möjligheter att arbeta vidare med det som inte ryms i en öppenvårdskontakt. På kollo finns utrymme att göra saker tillsammans och få stöd och återkoppling i stunden. Kolloformen innebär en "dygnet-runt-insats" trots ett förhållandevis litet ingrepp i familjers liv.

Vi möter familjer med komplexa behov vilket ställer krav på att personalen är engagerad, tålmodig, nyfiken och arbetar för att bidra till en ökad förståelse. Målsättningen med kollovistelsen är individuellt utformad och kan handla om att upptäcka och utveckla det som fungerar och arbeta för att stärka det. Erfarenheter och information från vistelsen förstärker och påskyndar ofta effekten av andra insatser.