Grupp på kollo – lyckat recept mot ensamhet!

Många av de barn, unga och föräldrar vi möter på Terapikolonier lider av ofrivillig ensamhet. Svårigheterna och utmaningarna i livet kan se olika ut, det kan handla om ångest, depression, självskada, att inte kunna koncentrera sig, impulsivitet eller trots. Det kan handla om svåra livsupplevelser som att ha förlorat en förälder, flytt från krig, otillfredsställande skolsituation, ha upplevt våld eller om att leva med en psykisk sjuk förälder. Det som ofta är gemensamt är erfarenheter av att ha exkluderats socialt eller att av andra skäl dragit sig undan sociala sammanhang. Det handlar också om föräldrar som är eller blir ensamma i sina erfarenheter och i sin kamp för att få vardagen att fungera.

Om vi för en stund bortser från de svårigheter, utmaningar och erfarenheter dessa familjer försöker hantera och läka och bara fokuserar på ensamhet, utanförskap och isolering.

Vad gör det med oss människor och hur påverkar ensamhet vår hälsa och vårt välbefinnande?

Ofrivillig ensamhet – ett hot mot vår hälsa

Vi vet av forskning att social exkludering aktiverar samma delar av vår hjärna som fysisk smärta och att den ofrivilliga ensamheten innebär lika stor risk för för tidig död som rökning och större risk för hälsan än fetma och fysisk inaktivitet. Enligt professor Peter Strang leder långvarig och ofrivillig ensamhet till att vårt biologiska varningssystem aktiveras för att få oss att söka oss till vår flock. När systemet ständigt är i alarmläge skapas en lågintensiv stress som kan ge oss högt blodtryck och skapa inflammation i kroppen. Det kan i sin tur kan leda till att vi utvecklar olika sjukdomar. Ofrivillig ensamhet kan också leda till depression.

Att höra till

Så ofrivillig ensamhet är skadligt för vår hälsa och vårt välmående och ökar bland annat risken att dö i förtid. Vad är det som är så viktigt med relationer och att höra till? Vi behöver andra människors stöd och uppskattning, någon att skratta med och någon som stöttar oss när vi mår dåligt.  Flocken är viktig på flera sätt, det är ju relation till andra människor som vi utvecklas, lär oss om oss själva och om andra, får uppskattning och bekräftelse, kan känna igen oss och upptäcka olikheter, prova och få feedback på vad som fungerar och inte. I gruppen utvecklar vi och stärker de psykiska resurser vi behöver för att må bra, känna mening, nå våra mål och hantera livets motgångar. 

Recept mot ensamhet

I den lilla staden Frome i södra England upptäckte en läkare på det lokala sjukhuset att många av dem som sökte vård i själva verket inte var fysiskt sjuka utan just ensamma. En modell för att motverka ensamhet utvecklades och fungerade!  Vårdcentralerna i Frome skriver numera ut recept mot ensamhet i form av lotshjälp till ett liv med vänner och gemenskap och delar ut en 24 sidor lång lista på olika aktiviteter. Akutbesöken i Frome har minskat med 15 % vilket i reda pengar betyder att varje satsat pund har gett 6 pund tillbaka. I övriga Storbritannien har akutbesöken de senaste åren istället ökat med 20%.

Läs mer om recept mot ensamhet här.

Gruppen – ett recept mot ensamhet

Vad kan gruppbehandling i kolloform göra för att minska ensamhet och stärka psykiska resurser hos särskilt utsatta barn, unga och föräldrar? Gruppen erbjuder det som så många av de familjer vi möter saknar – en gemenskap att finna stöd, utvecklas och läka i. Forskning visar att det som är särskilt verksamt i gruppbehandling är just gruppgemenskapen, de interpersonella relationerna och möjligheten till utforskande. Nya goda erfarenheter, uppskattning och stöd stärker självkänslan och kan påverka känslan av mening, kontroll och bemästrande i och av tillvaron. Men kanske viktigast av allt ändå? I grupp är en mindre ensam.

I en av sommarens grupper på Terapikolonier var det en ungdom som under ett gruppsamtal konstaterade ”nu är det vi som är flocken”. Precis så, ett litet tag var vi en flock, en flock som erbjöd sammanhållning, trygghet, värme, nyfikenhet och acceptans, en flock där deltagarna kunde utforska sig själva och relationerna till var och en och hela gruppen, prova nya sätt att vara och göra och få stöd och uppskattning. Att få tillhöra en flock borde vara en självklarhet för alla!

Ofrivillig ensamhet och social exkludering har så många negativa konsekvenser både på kort och lång sikt att vi måste ta den på stort allvar.  Särskilt för dem som av olika skäl redan står inför utmaningar i tillvaron. Ett litet steg i detta vore att inte lägga ner Terapikolonier – en plats för gemenskap, utveckling och läkande som vänder sig till några av våra mest utsatta barn och unga.

Gruppen är helt enkelt ett väldigt lyckat recept mot ensamhet!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *