Hjälp oss förbättra liv - stöd FFT! Ditt bidrag blir viktigt för barn och ungdomar som är i riskzonen att utveckla ytterligare och mer påtaglig psykisk ohälsa och samtidigt ge dem upplevelser som andra tar för givet.

Bli medlem

Barn metar på brygga

Alla som vill stödja arbetet för en återupptagen verksamhet kan bli medlemmar i föreningen.

Syfte

FFT är en allmännyttig ideell förening. Enligt stadgarna är ändamålet att verka för att barn och ungdomar med psykisk ohälsa eller risk för att utveckla sådan erbjuds stöd/vård/behandling i sådana former där den samlade kunskapen från PBU:s terapikolonier samt Terapikolonier AB kan tillvaratas och omsättas i insatser för målgruppen.

Som medlem får du:

- Bidra i arbetet för terapikolonier
- Regelbunden information från föreningen
- Rätt att rösta på årsstämman
- Rabatt vid hyra av föreningens kollogårdar

Bli medlem

E-posta din ansökan om medlemskap till: info@terapikolonier.se
Medlemsavgiften sätts in på plusgiro 94 78 24-9 eller via Swish 123 599 21 44 (märk inbetalningen med ditt namn)

Medlemsavgift

- Person 200:-
- Familj 300:-
- Företag (juridisk person) 1 000:-

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kring ovan kan du höra av dig till telefon: 070 643 10 30 eller
skriv till stefan.redebo@terapikolonier.se