Det är du som behandlare som söker plats för familjen. Ansökan syftar till att ge en levande bild av barnet/familjen när det gäller styrkor, svårigheter och behov. Vi rekommenderar att ni skriver ansökan tillsammans med familjen.

Gå direkt vidare till web-ansökningarna

Sista ansökningsdag är 5 mars.

Besked om plats skickas ut till mottagningarna under vecka 16.

Vanliga behandlingsuppdrag

Exempel på målsättningar/behandlingsuppdrag för en vistelse på Terapikollo:

För föräldrar som åker tillsammans med sina barn ligger fokus på samspel och anknytning, att stärkas i sitt föräldraskap, få stöd med det som blir svårt i det vardagliga samspelet och att få positiva upplevelser tillsammans.

Inkluderingskriterier

Tillräckligt stabila förhållanden runt barnet/familjen
Vår erfarenhet är att det ofta blir svårt för barn som står inför stora förändringar eller där familjesituationen är mycket instabil att vara hemifrån under en längre tid.

Motivation
Vi lägger stor vikt vid vad det är som motiverar barnet/ungdomen/familjen att åka på kollo: ett sug efter att vara med andra, klara saker själv eller stärka relationen till sitt barn.

Sug efter sociala sammanhang
Vår erfarenhet är att de barn som får mest ut av kollo är de barn som har någon form av nyfikenhet kring och längtan efter sociala sammanhang. Det kollektiva kollolivet kan bli alltför påfrestande för de barn/ungdomar som har ett stort behov av att vara ensamma och som inte själva har ett sug efter att tillhöra ett sammanhang.

Övriga kriterier
Vi har inte möjlighet att ta emot föräldrar med allvarlig psykisk sjukdom och/eller pågående missbruk. Det är bra om de barn/ungdomar som inte tidigare har sovit borta har möjlighet att träna på att sova borta innan kollo.

Gå vidare till web-ansökningarna