Att åka på kollo innebär en chans att få åka iväg och göra något roligt under sommaren med en mindre grupp barn och många vuxna.

Alla som åker ut till kollo har något de behöver hjälp att utveckla och stärka, exempelvis hantera konflikter och starka känslor, behålla kompisar, stå upp för sig själv eller för att klara av nya saker som att vara hemifrån utan föräldrar.

Föräldrar som åker tillsammans med sina barn brukar ha en önskan om goda stunder, att stärka relationen till sitt barn, träffa andra med liknande erfarenheter, få stöd i stunden samt att barnet skall få möjlighet att träna på att vara tillsammans med andra.

Att få en plats på Terapikollo

För att få en plats på Terapikollo måste du vara inskriven vid en Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, och det är din behandlare som ansöker om en plats. Ni pratar tillsammans igenom vad ni som familj vill ha hjälp att utveckla och stärka på kollo. När vi som arbetar på kollo sätter samman grupper lägger vi stor vikt vid vad ni själva vill med kollovistelsen. Vi försöker skapa grupper med barn och ungdomar som har olika sorters svårigheter och styrkor med en lagom stor spridning i ålder.