Ansökan till Terapikollo 2018 hittar du här.


Alla ansökningar till Terapikolonier sker digitalt via vårt verktyg Webropol.

Är det första gången personen eller personerna söker till kollo fyller du i Ansökan.

För alla som varit på kollo förra året görs en återansökan.

Om personen eller personerna varit på kollo tidigare men inte förra året görs en vanlig ansökan.

Längst ner på sidan finner ansökan som pdf. Dessa filer är tänkta för att underlätta för dig som remittent när du går igenom ansökningarna med familjerna. De kan inte använda som ansökan.

Ansökan barn och ungdomar

Ansökan för barn och ungdom

Återansökan för barn och ungdom

Ansökan Förälder och Barn

Ansökan Förälder-Barn

Återansökan Förälder-Barn

Ansökan som PDF

Dessa kan inte användas för att göra en ansökan utan är endast tänkta som ett underlag för remittenten och de sökande.

Sista Ansökningsdag är 5 mars